Wie zijn we

Praktijkcollege Tilburg, De Bodde, Mytylschool Tilburg, De Keyzer, MET Waalwijk en Parcours, alle speciaal VSO en PrO*- scholen uit de regio Tilburg, hebben enkele jaren geleden de handen ineengeslagen om samen te gaan werken met ketenpartners in de regio Tilburg. Het doel is dat iedere leerling uit het VSO of PrO in de regio de juiste begeleiding en praktijkervaring kan krijgen op weg naar duurzame arbeidsparticipatie.

Met name die leerlingen die zonder de juiste begeleiding en praktijkervaring de school dreigen te verlaten en in een uitkeringssituatie terecht komen. Om één sluitende aanpak en maatwerktrajecten met een toekomstperspectief te kunnen bieden is samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten en andere partners het uitgangspunt.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het samenwerkingsverband Samen Werk Tilburg in 2013. Naast de genoemde scholen zijn de volgende partners aangesloten: MEE, Amarant Groep, Motorcycle Support, Peijnenburg re-integratie, gemeente Tilburg en UWV. Voor meer informatie over alle partners klik hier.

*VSO = Voortgezet Speciaal onderwijs en PrO = Praktijkonderwijs.