Instellingen

Amarant Groep

Amarant is er voor mensen met een verstandelijke beperking. In dialoog met onze klanten en hun netwerk maken we passende ondersteuningsplannen. We gaan na wat de ondersteuningsbehoefte is, welke mogelijkheden en oplossingen er al voorhanden zijn in de buurt en welke rol het eigen netwerk kan spelen. Amarant ondersteunt, innoveert en positioneert zich met actuele zorgarrangementen. De arrangementen zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen: Ambulante Ondersteuning, Wonen in de Wijk, Kind en Gezin en Werk en dagbesteding.

 

MEE Regio Tilburg

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Iedereen met een beperking of chronische ziekte kan bij ons terecht voor vragen en problemen op alle levensgebieden; van opvoeding en ontwikkeling en leren en werken tot samenleven en wonen of regelgeving en geldzaken. MEE kent de problematieken en helpt mensen om deze problemen zelf op te lossen, zodat mensen verder kunnen. MEE is er voor jong én oud.

 

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg is een belangrijke partner binnen Samen Werk Tilburg. Samen met de gemeente werken de scholen actief samen aan het goed vormgeven van het proces rondom arbeidstoeleiding van leerlingen. Een goede arbeidsplek bij het verlaten van de school voorkomt in veel gevallen dat leerlingen bij de gemeente moeten aankloppen voor een uitkering of andere vormen van ondersteuning.

 

Klik hier voor de scholen en bedrijven die partner zijn van Samen Werk Tilburg.