Handige links

logo

Boris is een aanpak die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd. Voor 100.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel te werven. Belangrijke onderdelen binnen de methodiek zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf.

www.borisbaan.nl


 

Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. Denk aan praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio’s, formats, handreikingen en bijeenkomsten.

www.samenvoordeklant.nl


 

Het landelijk expertisecentrum wil  een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht voor het Speciaal Onderwijs zijn. Als vereniging richten wij ons op onze leden die onderwijsarrangementen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Lecso is een vereniging voor besturen met hun scholen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit een proactieve houding ondersteunen wij onze leden bij het streven naar een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte en het realiseren van een duurzame maatschappelijke positie voor deze kinderen/jongeren. In ons handelen vormt de positie van ouders van de leerlingen een belangrijk referentiepunt.

www.lesco.nl