Visie

Er is een volledig integrale aanpak nodig om jongeren naar een passende plaats in de samenleving te leiden. Deelname van belangrijke ketenpartners in SamenWerkTilburg zoals bedrijven, vervolgonderwijs, zorg, UWV Werkbedrijf, provincie, gemeenten, begeleidingsorganisaties en re-integratiebedrijven biedt vele voordelen. Voornamelijk de samenwerking met het bedrijfsleven in Tilburg biedt kansen meer naar buiten te treden, dan alleen praktijkgericht onderwijs binnen de school. Het zoveel mogelijk betrekken van het bedrijfsleven tijdens de ‘schoolse’ periode van de leerling, heeft als voordeel dat scholen en bedrijven elkaar weten te vinden. Het bedrijf kan met geschikte jongeren vacatures vervullen en jongeren leren in een vroeg stadium de arbeidsmarkt kennen. De visie van SamenWerkTilburg kan daarom als volgt worden omschreven:

Doelgericht samenwerken en het delen van kennis op het gebied van (arbeid)toeleiding leidt tot een veel breder (onderwijs)aanbod en daarmee tot het leveren van meer maatwerk en daarmee onder meer tot verbetering van kwalificaties van leerlingen. Hierdoor krijgen jongeren met een beperking een betere positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Samenwerking is ook gericht op het actief delen van kennis waardoor mogelijkheden en ideeën ontstaan voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe en verbeterde arbeidstoeleidende activiteiten.