Doelstellingen

SamenWerkTilburg heeft 2 centrale doelstellingen:

Samenwerking met bedrijven. Door leerlingen uit de onderwijssetting te halen en in een bedrijfsomgeving te plaatsen wil SWT ervoor zorgen dat meer leerlingen kunnen uitstromen naar en participeren op de arbeidsmarkt en daarmee minder uitkeringsafhankelijk worden. Door gericht te trainen op werknemers- en vakvaardigheden, krijgen leerlingen die extra steuntjes in de rug die nodig zijn om duurzame uitstroom te bewerkstelligen.

 

Profilering van het VSO en praktijkonderwijs in de regio Midden-Brabant en landelijk. Samenwerking tussen scholen VSO en praktijkonderwijs leidt er toe dat scholen het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden en de aanwezige kennis delen.