ESF project

Het ESF-project (project gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fonds) is van start gegaan op 1 juni 2015 en wordt uitgevoerd door de VSO/PrO scholen in de arbeidsmarktregio Tilburg. Doel is het beter toerusten van leerlingen uit het VSO/PrO op doorstroom naar arbeid middels externe stages bij bedrijven in kansrijke sectoren in Midden-Brabant. Daarbij zetten de scholen tevens in op branchegerichte cursussen die leerlingen op school volgen waar ze specifieke vaardigheden leren voor het werken in een bepaalde branche. Daarnaast is het mogelijk om leerlingen die tijdens een stage extra aandacht nodig hebben intensief te begeleiden.

Er is een volledig integrale aanpak tussen de scholen en o.a. de gemeente Tilburg nodig om de toeleiding naar arbeid nog beter vorm te geven. De ontwikkelingen rondom het grotendeels wegvallen van de Sociale Werkvoorziening en het beperken van de Wajong zorgen ervoor dat extra aandacht voor een goede arbeidstoeleiding essentieel is. Dit project draagt hieraan bij.

De concrete activiteiten die we in het kader van dit project uitvoeren zijn:

  • Stagebegeleiding van leerlingen die extern stage lopen.
  • Intensieve coaching waarbij een kleine groep leerlingen extra ondersteuning krijgt tijdens de stageperiode van een gespecialiseerde partij (Amarant, Motorcycle Support, Peijnenburg en/of MEE).
  • Ondersteuning van ex-leerlingen (<2 jaar van school) die ondersteuningsvraagstukken hebben op het gebied van arbeid.
  • Branchegerichte cursussen die leerlingen volgen op school en zich richten op specifieke vakvaardigheden voor een bepaalde branche.

Naast het uitvoeren van deze activiteiten is het doel van de scholen om de samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding te intensiveren, kennis uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars instrumenten.

Wilt u meer informatie over het ESF-project, neem dan contact met ons op. 

Klik hier om terug te gaan naar het activiteiten-overzicht.