Activiteiten

De partners van SWT komen circa 6 keer per jaar bij elkaar voor overleg. De inhoud van deze overleggen richt zich op onderlinge samenwerking voor alle activiteiten gericht op een goede toeleiding naar arbeid van leerlingen uit het VSO/PrO. Onderwerpen die in dat kader aan bod komen zijn: