Intensieve begeleiding voor stage-leerlingen VSO/PrO

Intensieve begeleiding voor stage-leerlingen VSO/PrO

admin No Comment
Uncategorized

De partners van Samen Werk Tilburg nemen actief deel aan een ESF-project (Europees subsidiefonds) dat tot doel heeft jongeren uit het VSO/PrO nog beter voor te bereiden op de toeleiding naar arbeid. Met subsidie uit dit project kunnen extra ondersteunende activiteiten worden ingezet gedurende de laatste schooljaren van leerlingen waarin zij extern stage lopen bij bedrijven. Het betreft activiteiten alleen voor leerlingen die in een traject richting arbeid zitten.

Eén van de activiteiten is het mogelijk maken van extra individuele begeleiding van leerlingen tijdens de externe stageperiode. Het gaat dan om leerlingen voor wie extra begeleiding nodig is om de stageperiode met succes te kunnen doorlopen. SWT partners Amarant, Motorcycle Support, MEE en Peijnenburg geven uitvoering aan deze begeleiding voor circa 30-35 leerlingen. Eind 2015 zijn de eerste leerlingen aangemeld en de begeleidingstrajecten zijn inmiddels van start gegaan, in nauwe samenwerking met de docenten en stagebegeleiders van de scholen.

In het voorjaar van 2016 zal er een tussentijds evaluatie plaatsvinden om de resultaten te monitoren.

Leave a Reply