SWB methode succesvol

SWB methode succesvol

admin No Comment
Uncategorized

Samenwerken aan veiligheidsbewustwording en gedrag van cliënten en leerlingen door middel van de methode Start Werk & Blijf veilig (SWB).  Deze methode is gebaseerd op de huidige Arbowetgeving. SWB wordt ingezet in het onderwijs en bedrijfsleven en biedt maatwerk in het opleiden en certificeren in veiligheidscultuur, – gedrag en -bewustwording.

Deelnemers krijgen instructies op hun eigen niveau. Middels een Digitaal Portfolio kan een docent/begeleider zien welke competenties er zijn behaald. Er wordt vanzelfsprekend gewerkt met een doorgaande leerlijn waarbij er aansluiting plaatsvindt tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Medewerkers van Praktijkcollege Tilburg, VSO Parcours en Amarant zijn inmiddels gecertificeerd als trainer en examinator voor deze methodiek. Het doel is om in 2016 ook de andere scholen van SWT te laten starten met de SWB methode. Uitwisseling van kennis, trainers en examinatoren staat hierbij centraal.

Kortom: Waar andere veiligheidssystemen stoppen, gaan SWT en SWB door!​

Leave a Reply