Conferentie 6 oktober – Samen werken aan kansen voor en met kwetsbare jongeren

Conferentie 6 oktober – Samen werken aan kansen voor en met kwetsbare jongeren

admin No Comments
  Uncategorized

Op 6 okober organiseren we een SWT conferentie

Tijdens deze interactieve conferentie laten we werkgevers en VSO/Pro jongeren kennismaken en verbinden waardoor er meer kansen ontstaan voor de instroom van jongeren via een leer/werkarrangement of baan. We organiseren workshops die worden geleid door een werkgever, een begeleider en zo mogelijk met inzet van een jongere die werkzaam is in de branche. Omvang van de workshop is maximaal 10 a 12 deelnemers die uitgedaagd worden om inbreng te leveren.  Daarij ontvangen alle deelnemersna afloop ook achtergrondinformatie per branche.

Meer informatie over aanmelden volgt!

Stagiaires op hun stageplaatsen gefotografeerd Voor De Bodde

Stagiaires op hun stageplaatsen gefotografeerd Voor De Bodde

Damian en Joël in de bomen met behulp van Europese Subsidie

admin No Comments
  Uncategorized

 

EU embleemOp een klimparcours in de bossen controleert Damian nauwkeurig het parcours op veiligheid. Ook Joël krijgt hier een aangepast programma en moedigt enthousiast de deelnemers op het parcours aan. Beide jongens worden door Motorcycle Support Nederland begeleid op deze werkplek middels Europese Subsidiegelden. SamenWerkTilburg heeft dit Europees Subsidie Fonds traject begin schooljaar 2015/2016 gestart. Ondertussen worden er 28 leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs vanuit dit fonds intensief door onze partners begeleid.

 

Hieronder staat een artikel over Damian en Joël in het Brabants Dagblad van 20 april 2016

ESF Intensieve begeleiding

 

Wethouder Hendrickx helpt Rowan

admin No Comments
  Uncategorized

Afgelopen donderdag was er een groot onderwijs congres in Tilburg. Het congres in het kader van de Lokale Educatieve Agenda, werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door de gemeente Tilburg.

SamenWerk Tilburg was hier uiteraard ook bij en heeft tijdens dit congres een Learning Lab verzorgd. Met behulp van de interactieve quiz-app Kahoot, hebben we de deelnemers laten nadenken over de arbeidstoeleiding van jongeren in het speciaal onderwijs. Ook hebben we verteld hoe SamenWerkTilburg hierin ondersteunt en waarom samenwerking en maatwerk zo belangrijk hierbij is.

Rowan, leerling van het Praktijk College Tilburg, was mee om de leerlingen een gezicht te geven. Wethouder Hendrickx was erg gecharmeerd van hem en vond het zeer dapper dat hij voor zo’n grote groep mensen sprak. “Ik wil wel kijken of ik iets voor je kan betekenen.” gaf ze aan. Tien centimeter groter, verliet Rowan het congres en we gaan snel een vervolgafspraak maken.

Intensieve begeleiding voor stage-leerlingen VSO/PrO

admin No Comments
  Uncategorized

De partners van Samen Werk Tilburg nemen actief deel aan een ESF-project (Europees subsidiefonds) dat tot doel heeft jongeren uit het VSO/PrO nog beter voor te bereiden op de toeleiding naar arbeid. Met subsidie uit dit project kunnen extra ondersteunende activiteiten worden ingezet gedurende de laatste schooljaren van leerlingen waarin zij extern stage lopen bij bedrijven. Het betreft activiteiten alleen voor leerlingen die in een traject richting arbeid zitten.

Eén van de activiteiten is het mogelijk maken van extra individuele begeleiding van leerlingen tijdens de externe stageperiode. Het gaat dan om leerlingen voor wie extra begeleiding nodig is om de stageperiode met succes te kunnen doorlopen. SWT partners Amarant, Motorcycle Support, MEE en Peijnenburg geven uitvoering aan deze begeleiding voor circa 30-35 leerlingen. Eind 2015 zijn de eerste leerlingen aangemeld en de begeleidingstrajecten zijn inmiddels van start gegaan, in nauwe samenwerking met de docenten en stagebegeleiders van de scholen.

In het voorjaar van 2016 zal er een tussentijds evaluatie plaatsvinden om de resultaten te monitoren.

SWB methode succesvol

admin No Comments
  Uncategorized

Samenwerken aan veiligheidsbewustwording en gedrag van cliënten en leerlingen door middel van de methode Start Werk & Blijf veilig (SWB).  Deze methode is gebaseerd op de huidige Arbowetgeving. SWB wordt ingezet in het onderwijs en bedrijfsleven en biedt maatwerk in het opleiden en certificeren in veiligheidscultuur, – gedrag en -bewustwording.

Deelnemers krijgen instructies op hun eigen niveau. Middels een Digitaal Portfolio kan een docent/begeleider zien welke competenties er zijn behaald. Er wordt vanzelfsprekend gewerkt met een doorgaande leerlijn waarbij er aansluiting plaatsvindt tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Medewerkers van Praktijkcollege Tilburg, VSO Parcours en Amarant zijn inmiddels gecertificeerd als trainer en examinator voor deze methodiek. Het doel is om in 2016 ook de andere scholen van SWT te laten starten met de SWB methode. Uitwisseling van kennis, trainers en examinatoren staat hierbij centraal.

Kortom: Waar andere veiligheidssystemen stoppen, gaan SWT en SWB door!​